توسعه آذرخش صنعت آبتین

نمایندگی ها

نام شهر نام شرکت نام مسئول شماره تماس همراه
تهران مهندس سیدحسن غضنفری 09104680900
شیراز شرکت تیکاب تجهیز مهندس توانگر 071-38228063 09173119572
سبزوار شرکت فنی مهندسی آبتین مهندس عیسی وجودی - مهندس مهدی نادهی 051-44669806 09153718511 - 09155712930
بوشهر - عسلویه مهندس علیزاده 09179818554
بوشهر - دوراهک مهندس پولادگر 09173743903
قشم مهندس نادری 09175476438