توسعه آذرخش صنعت آبتین

انواع نازل ثابت

نازل کرتین نازل کرتین
نازل کرتین
نازل کوتاه زن نازل کوتاه زن
نازل کوتاه زن
نازل بلند زن نازل بلند زن
نازل بلند زن
نازل کسکید نازل کسکید
نازل کسکید
نازل جت میکس هوا نازل جت میکس هوا
نازل جت میکس هوا
نازل پفکی نازل پفکی
نازل پفکی
نازل پرده ای نازل پرده ای
نازل پرده ای
نازل پنجه ای نازل پنجه ای
نازل پنجه ای
نازل cluster نازل cluster
نازل cluster
نازل hourglass نازل hourglass
نازل hourglass
نازل قارچی نازل قارچی
نازل قارچی
نازل پرده آب نازل پرده آب
نازل پرده آب
نازل پرده آب خطی نازل پرده آب خطی
نازل پرده آب خطی
نازل گل طبقاتی نازل گل طبقاتی
نازل گل طبقاتی
نازل قاصدک نازل قاصدک
نازل قاصدک
نازل فوم نازل فوم
نازل فوم
نازل گل نازل گل
نازل گل
نازل قل زن نازل قل زن
نازل قل زن
نازل مه نازل مه
نازل مه
نازل ترامپت نازل ترامپت
نازل ترامپت
نازل crown نازل crown
نازل crown
نازل جامپینگ جت و لمینار نازل جامپینگ جت و لمینار
نازل جامپینگ جت و لمینار