توسعه آذرخش صنعت آبتین

انواع نازل ها

یکی از مهمترین قسمت ها در آبنما خروجی آب می باشد و نازل بیشترین تاثیر در خروجی آب دارد. همانطور که می دانید نازل در انتهای مسیر لوله کشی قرار می گیرد و با رعایت مسائل مکانیک سیالات و استانداردهای جهانی آبنما در قسمتهای قبل نازل، و قرار گرفتن نازلی با طراحی مناسب، در انتهای مسیر، خروجی آبی با شکل دلخواه حاصل می شود.

نازل ها از دیدگاه کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

  • نازل های ثابت
  • نازل های ثابت : این نازل ها با توجه به دبی و هد مورد نیاز خود و تامین آب مورد نیاز با فشار مشخص تعیین شده، خروجی دلخواه را فراهم می کنند. میزان فشار و آب مورد نیاز هر نازل، نیازمند طراحی و محاسبات فنی خاص خود می باشد.
    چند نمونه از نازل های ثابت می توان نازل تک زن ، نازل قارچی، نازل ترامپد و .... را نام برد.

  • نازل های متحرک
  • نازل های متحرک : این نازل ها یا با گشتاور و نیروی محرکه خود آب و یا با استپ موتورها و سرو موتورها به حرکت در می آیند.
    این نازل ها معمولا خروجی سه بعدی متحرک به ما می دهند که از دیدگاه بینندگان خروجی اعجازانگیزی می باشد.

یکی از مهمترین مقوله ها در آبنما انتخاب پمپ مناسب می باشد.
مثلا اگر پمپ خیلی قویتر از حد لازم انتخاب شود، می توان با تکنیک های آبنمایی، به کمک این پمپ، خروجی دلخواه را حاصل کرد اما در این صورت اتلاف انرژی خواهیم داشت و یا اگر پمپ ضعیف باشد، خروجی مطلوب و دلخواه و با ارتفاع مناسب را نخواهیم داشت. لذا ما برای انتخاب پمپ مناسب جداول فنی مربوط به نازل های ساخت این شرکت را جهت محاسبات فنی آبنما، در اختیار مشتریان عزیز، قرار می دهیم تا بتوانند تمامی محاسبات خود را بر اساس دبی و هد هر نازل انجام دهند و مناسب ترین پمپ را انتخاب کنند.