توسعه آذرخش صنعت آبتین

آبنمای دکوراتیو رستوران سدروس

آبنمای دکراتیو رستوران سدروس شعبه رضا شهر مشهد از دو قسمت داخلی و بیرونی تشکیل شده است.
آبنمای داخلی که شامل مه ساز آلتوراسونیک و فواره های قلزن می باشد که در زمان روشن بودن این آبنما جلوه ای بی نظیر به محیط پیرامون خود می دهد.
آبنمای بیرونی شامل دو عدد پرده آب تمام استیل 70 سانتی متری میباشد که آب به صورت یکپارچه به پایین می ریزد و پاشش آبی در این آبنما وجود ندارد.

فیلم آبنمای دکوراتیو رستوران سدروس

آبنمای دکوراتیو رستوران سدروس

آبنمای دکوراتیو رستوران سدروس
آبنمای دکوراتیو رستوران سدروس
آبنمای دکوراتیو رستوران سدروس