توسعه آذرخش صنعت آبتین

آبنمای دکوراتیو رستوران سدروس

آبنمای دکراتیو رستوران سدروس شعبه رضا شهر مشهد از دو قسمت داخلی و بیرونی تشکیل شده است.
آبنمای داخلی که شامل مه ساز آلتوراسونیک و فواره های قلزن می باشد که در زمان روشن بودن این آبنما جلوه ای بی نظیر به محیط پیرامون خود می دهد.
آبنمای بیرونی شامل دو عدد پرده آب تمام استیل 70 سانتی متری میباشد که آب به صورت یکپارچه به پایین می ریزد و پاشش آبی در این آبنما وجود ندارد.

#آبنما #آبنمای خشک #آبنمای کف خشک #مجری آبنما #طراح آبنما #سازنده آبنما #آبنمای موزیکال #آبنما موزیکال #نازل آبنما #نازل #چراغ آبنما #فروش آبنما #قیمت آبنما #آب و نور #قیمت آبنمای موزیکال #آبنما ریتمینگ #آبنما زیر سطحی #آبنمای هارمونیک موزیکال #Fountain #Dry Fountain #Musical Fountain #water and light

فیلم آبنمای دکوراتیو رستوران سدروس

آبنمای دکوراتیو رستوران سدروس

آبنمای دکوراتیو رستوران سدروس
آبنمای دکوراتیو رستوران سدروس
آبنمای دکوراتیو رستوران سدروس