توسعه آذرخش صنعت آبتین

آبنما کلاسیک جدید رستوران ارم شاندیز مشهد

این آبنما از آبنماهای بیرونی و از نوع کلاسیک می باشد که از 2 افکت قلزن و کلاستر تشکیل شده است. این آبنما شامل 20 عدد نازل قلزن و یک عدد نازل کلاستر می باشد.ارتفاع هردو افکت قابل تغییر بوده به گونه ای که افکت قلزن در ماکزیمم حالت ارتفاع خود،در ارتفاع 1.5متر و افکت کلاستر در ارتفاع 6 متر کار می کند. این آبنما به دلیل درخواست کارفرما هارمونیک نبوده و در ارتفاع ثابت کار می کند. این آبنماشامل دو گروه رنگی مجزا می باشد که علاوه بر کنترلی بودن،زیبایی این آبنما را در شب دوچندان می کند. این آبنمادر بهار 1396 به بهره برداری رسیدو در حال حاظر نیز فعال می باشد. .

فیلم پروژه آبنما کلاسیک جدید رستوران ارم شاندیز مشهد

آبنما کلاسیک جدید رستوران ارم شاندیز مشهد

آبنما کلاسیک جدید رستوران ارم شاندیز مشهد
آبنما کلاسیک جدید رستوران ارم شاندیز مشهد