توسعه آذرخش صنعت آبتین

آبنما صخره ای رستوران ارم شاندیز

آبنما صخره ای با ایجاد صدای آب افزون بر زیبایی فوق العاده و ایجاد آرامش ، در تلطیف و پاکیزه سازی هوا و متعادل کردن درجه حرارت بسیار موثر بوده است .

مشخصات:

  • این آبنما متشکل از 3 نازل پرده آب می باشد.

آبنما صخره ای رستوران ارم شاندیز

آبنما صخره ای رستوران ارم شاندیز
آبنما صخره ای رستوران ارم شاندیز