توسعه آذرخش صنعت آبتین

المان شهری شیر آب رستوران ارم شاندیز

این المان ، آبنما شیرآب است که بسیار جذاب و خلاقانه طراحی و به مرحله اجرا رسیده است. این آبنما در فضاهای بیرونی نصب میشود و علاوه بر زیبایی بخشیدن به چشم انداز بیرونی، محیط خود را به فضایی آرامش بخش همراه با صدای دلنشین آب، تغییر می دهد.
وجود خود المان شیرآب، حوض قرار گرفته در زیر آن و جاری شدن آب از شیر، درعین حیرت آور بودن، زیبایی و پویایی این آبنما راچندبرابر می کند.

مشخصات:

  • این المان از جنس فلز و آبکاری گالوانیزه روی 5/98 % و 8 میکرون است و رنگ آن با سفارش مشتری به رنگ برنجی رنگ آمیزی شده است.
فیلم المان شهری شیر آب رستوران ارم شاندیز

تصاویری ازالمان شهری شیر آب رستوران ارم شاندیز

المان شهری شیر آب رستوران ارم شاندیز
المان شهری شیر آب رستوران ارم شاندیز