توسعه آذرخش صنعت آبتین

پکیج آماده سوئینگ

افکت رقصان به نام swing معروف میباشدکه از تشکیل مجموعه از نازلهای متحرک خطی که حرکت آنها از مرکز به سمت چپ و راست میباشد تشکیل شده اند
نحوه کار این افکت بدین شکل است که نازلها بر روی دو خط موازی از هم سوار شده اند و هر ردیف در خلاف جهت ردیف دیگر حرکت میکند تا حرکت رقصان را ایجاد کند.
هر خط گروه فرکانسی و رنگی مجزا دارد که بی نهایت رقص آب میتوان با این وجود را ایجاد کرد.
قسمت حرکتی این پکیج آماده از موتور استیل سه فاز بوده که با نیروی محرکه بازوهای این موتور را به حرکت در آورده و باعث حرکت آب میشود.
این پکیج ها خود به تنهایی یک آبنمای کامل محسوب میشود.
#طراح آبنما #مجری آبنما #سازنده آبنما #آبنما #پکیج آماده #افکت سوئینگ #آبنمای حرکتی #آبنما چپ و راست #آبنما موزیکال # آبنمای هارمونیک #آبنمای هارمونیک موزیکال #آبنمای موزیکال #نازل #نازل آبنما #حرکت آب # آبنما حرکتی #آب و آتش #آبنما آب و آتش آبنما مدرن #آبنما جذاب #آبنما زیبا #Fountain #Musical Fountain #swing #water and light

پکیج آماده سوئینگ

پکیج آماده سوئینگ

پکیج آماده سوئینگ
پکیج آماده سوئینگ