توسعه آذرخش صنعت آبتین

پکیج آماده بال پرنده

افکت بال پرنده که معروف segull میباشد از یک مجموعه نازلهای متحرک شکل گرفته است که هنگام کار دقیقا مشابه به بال زدن پرندگان میباشد
مکانیزم این پکیج بدین گونه است که تمامی نازلها به صورت هماهنگ و در خلاف جهت یکدیگر به سمت چپ و راست حرکت میکند تا حرکت بال زدن یک پرنده را نشان دهد
قسمت حرکتی این پکیج از یک موتور گیربکسی سه فاز تمام استیل بوده که با نیروی محرکه موتور نازلها به حرکت در آورده این افکت از دو بازوی متحرک به هراه تعدادی نازل تشکیل شده است
این پکیج را میتوان یک آبنمای کامل دانست اما میتوان با ترکیب این پکیج به همراه چند افکت زیبای مجموعه را دوچندان کرد.
#پکیج آماده #آبنما هارمونیک #آبنما حرکتی #نازل آبنما #فروش انواع آبنما #پکیج حرکتی #آبنمای موزیکال #طراحی آبنما #سازنده آبنما #سازنده انواع آبنما #فروش آبنما #آبنمای جداب #آبنمای مدرن #آبنما #آبنمای موزیکال #آبنما هارمونیک موزیکال #Fountain #Musical Fountain

پکیج آماده آبنمای بال پرنده

پکیج آماده آبنمای بال پرنده

پکیج آماده آبنمای بال پرنده
پکیج آماده آبنمای بال پرنده