توسعه آذرخش صنعت آبتین
آبنما و چگونگی انتخاب یک طرح مناسب برای فضای موجود
آب به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر موجود در شکل گیری فضاهای شهری تاثیر بسزایی دارد.شناخت ویژگی های آب به تشخیص معیارهای مناسب برای ارتقاع کیفیت آبنماها منجر می گردد.ویژگی های ذهنی وبصری می تواند به صورت همزمان در طراحی اثرگذارند.
جلوه های متفاوتی از آب در پارکها ایجاد شده است که هرکدام بر اساس بخشی از ویژگی های آن شکل گرفته است.برای ارتقاع کیفیت نمایش این جلوه ها به اصول تاثیرگذار در بوجود آمدن ویژگی هایی مانند فرم،رنگ و بافت ظرف دربر گیرنده آب توجه باید کرد.
حال با توجه به مقدمات بالا می پردازیم به چگونگی ارایه یک طرح آبنما برای یک محیط یا میدان:
از نظر کلی آبنماها به 3 دسته تقسیم میشوند:
1)آبنمهای موزیکال
2)آبنماهای هارمونیک
3)آبنماهای کلاسیک
در ابنماهای هارمونیک ارتفاع آب به همراه تغییرات نور کم و زیاد می شود که علاوه بر ایجاد زیبایی از مزایای زیادی نیز بهره مند است که در بحث های مختلف به آن می پردازبم.
آبنماهای کلاسیک همان آبنماهای دهه های پیشین می باشند که به صورت ثابت یا به صورت فواره ای یا به صورت المانی شبیه صخره،پارچ،قیف،شیر آب و... طراحی می شود که علاوه به زیبایی المان بیشتر استفاده از صدای دلنشین آب در آن مهم می باشد.
حال که به صورت خلاصه به آنها پرداختیم می خواهیم چگونگی انتخاب طرح مناسب برای یک مکان را با توجه به اهمیت عنوان کنیم:
1)یکی از مهم ترین مسایلی که در انتخاب یک طرح مناسب مطرح می باشد بحث با دو فضای موجود جهت انجام آنها می باشد که آبنما در هنگام کار کمترین پاشش به خارج از حوض را داشته باشد.
2)فاصله بیننده از هر افکت ، که هر افکت با توجه به فاصله ای که بیننده نسبت به آن دارد میزان فواصل نازلها از هم مشخص می شود
3)بسته به نوع آب و آنالیز به روی آن مشخص می شود که گالوانیزه یا استیل 3.4 و یا استیل 326 بکار گرفته شود.
4)نوع آبنما در انتخاب نوع افکت ها و چیدمان آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.
5)میزان ارتفاع پاشش با توجه به مساحت موجود و خواسته کارفرما، گاها ما محدودیت مکانی نداریم ولی کارفرما ارتفاع پاشش آب را برای ما محدود می کند که نوع پمپ هاو توان آنها و خروجی نازلها در آن مشخص می شود.
6)بعد از انتخاب افکت ها ومشخص شدن ارتفاع ها و پاشش ها چراغ هایی با توان های مختلف برای هر افکت و با زاویه های متفاوت انتخاب میشود