توسعه آذرخش صنعت آبتین

مقالات

استفاده از جانکشن باکس در آبنما

جانکشن باکس ها ، باکس های ارتباطی هستند که برای گرفتن انشعاب سری یا موازی داخل آب استفاده می شوند.
این باکس ها به گونه ای هستند که سیم های کابل داخل آن آپارات می شوند و سپس روی آن پارافین شمع ریخته می شود تا به هیچ عنوان آب به داخل قسمت وصله خورده نفوذ نکند.
جنس این باکس ارتباطی از نوع آلومینیم می باشد که با گلندهای فلزی و پورت های که از بغل به روی آن تعبیه شده اند شکل استاندارد به خود می گیرد .
با توجه به نوع کابل ها سایز گلند ها مشخص می شود و حداکثر تا 16 پورت روی این مدل می توان تعبیه کرد که هرکدام از پورت ها را می توان به عنوان ورودی یا خروجی در نظرگرفت.
در برخی موارد تعداد ورودی ها و خروجی ها زیاد می باشد هم می توان از چند عدد جانکشن باکس با سایز بزرگتر استفاده کرد.